Årsmöte 2020

Söndagen den 9 februari, kl 14.00 i Boge bygdegård.

Särskild kallelse och handlingar till årsmötet kommer att sändas ut i separat utskick.

9 feb 2019