Gotländska kulturväxter och orkidéer, 27 april kl 18.00 - 20.30

Gotlands Botaniska förening är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också sprida intresse för botanik och naturskydd.

Den 27 april kommer vi att få besök av ordföranden Jörgen Petersson och Gun Ingmansson, som ska berätta om gotländska kulturväxter och om öns orkidéer. Vi kommer också att få höra om odlade arter på Gotland.

Tid och Plats Kl 18 i Vita Huset på Ekmansgatan 11 i Visby

Inträde 50 kronor för medlem och 75:- för övriga. Kaffe ingår och serveras under en paus i programmet.

 

 

27 Apr 2022