21 september kl 19 .00 Trädgårdshistoria

Ulrika Ridbäck (naturantikvarie) och Eva Selin (antikvarie för gröna kulturmiljöer) från Gotlands museum berättar om gotländsk trädgårdshistoria, trädgårdarnas format och design genom olika  tidsepoker samt växterna, deras introduktionshistoria och betydelse för trädgårdarnas utformning.

Plats: Vita Huset, Ekmansgatan 11, Visby

Inträde: 50 kronor för medlem och 75 för ej medlem

Kaffe ingår

 

21 Sep 2021