Invasiva växter

Onsdagen den 18 oktober, kl 18.00-20.30, Vita Huset på Ekmansgatan 11, Visby

Tiina Kumpula, Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Gotland, kommer och berättar om
de tre EU-arterna som är förbjudna och om den nationella listan med åtta arter som kan bli
förbjudna 2024. Vi diskuterar också vilka erfarenheter vi själva har av invasiva främmande
arter.

Inträde 50 kronor för medlem och 75:- för övriga. Kaffe ingår och serveras under en paus i
programmet

 

 

 

 

18 Oct 2022