Fruktträdsbeskärning, Frida Tollertz, 19 september

Spadmurklans koloniområde, Martallsgatan

19 sep 2017