Gotlandskretsens årsmöte 3 mars

Lör 3 mars kl 14 Hamra Bygdegård

Handlingar skickas ut till medlemmarna i månadsskiftet januari-februari.
Tårta och kaffe till självkostnadspris.

3 mar 2017