Gotlandskretsens årsmöte

Lör 3 mars kl 14 Hamra Bygdegård

Handlingar skickas ut till medlemmarna i månadsskiftet januari-februari.
Tårta och kaffe till självkostnadspris.

29 dec 2017