Nordisk trädgårdsmässa 26-29 mars 2020 - Inställd

Den stora Nordiska Trädgårdsmässan I Älvsjö är inställd i år p g a Coronavirusutbrottet.

25 mar 2019