Onsdag 15 april - Skörda regnvatten och vattenhushållning i trädgården- Inställt

Kl 18.30-20.00 i Vita Huset, Ekmansgatan 11, Visby

Inställt p g a coronavirus-utbrott

Frida Tollerz hjälper oss att skapa goda förutsättningar i våra trädgårdar även när vattnet tryter.

Inträde 40 kronor för medlem (ta med ditt medlemskort) 60 kr för övriga. Kaffe ingår i priset. Växtlotteri

 

15 apr 2019