Kontakt

Styrelse 2018/19

 

Styrelse

 

Kenneth Tillberg

Ordförande
Torsten Rundby

Vice ordförande

Lillemor Rehnberg Sekreterare

Charlotta Ferenius

Kassör
Stig Larsson

Ledamot

Ulrica Stanius Ledamot
   
   

Kontakta oss gärna.

 


(Lämna tom)

 

Postadress

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna Gotlandskretsen

Adress: c/o Lillemor Rehnberg

Lokrume Annex 202

621 74 Visby

 

Fakturaadress

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna

Adress: c/o Stig Larsson

Kolgårdsgatan 14

621 38 Visby

 

Bank och organisationsnummer

Gotlandskretsens bankgiro: 5053-3876

Organisationsnummer: 834002-1040

 

Revisorer

Nils-Åke Axelsson ordinarie Telefon: 0498-21 36 10
Eva Gisslander ordinarie Telefon: 0498-24 61 04
Iris Ronqvist suppleant Telefon: 0498-29 13 31

Valberedning

Agneta Larsson   Tel: 0702-390018

Elisabeth Johansson