Kontakt

Styrelse 2018/19

 

Styrelse

 
Vakant Ordförande
Torsten Rundby Vice ordförande
Lillemor Rehnberg Sekreterare
Stig Larsson Kassör
Eva-Lisa Arvidsson Ledamot
Gullevi Dahlby Suppleant
Ulrica Stanius Suppleant
   

Kontakta oss gärna.

 


(Lämna tom)

 

Fakturaadress

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna

Adress: c/o Elisabeth Johansson

Martallsgatan 143

621 44 Visby

Bank och organisationsnummer

Gotlandskretsens bankgiro: 5053-3876

Organisationsnummer: 834002-1040

Revisorer

Nils-Åke Axelsson ordinarie Telefon: 0498-21 36 10
Eva Gisslander ordinarie Telefon: 0498-24 61 04
Iris Ronqvist suppleant Telefon: 0498-29 13 31

Valberedning

Maud Holmstedt Telefon: 0498-330 08
Ulla Sundqvist Telefon: 070-88 03 184