Om oss

STA Gotlandskretsen 2021

Styrelse  

Berit Sernelius-Meier

Ordförande

Lillemor Rehnberg

Bitr ordförande

Helena Uddholm

Bitr ordförande

Anna Östmark Hedlén

Sekreterare

Lena Rydberg

Kassör

Helena Wallerstedt

Ledamot

Louise Hempf

Ledamot

Mona Staflin

Suppleant

Vakant

Suppleant

 

 

Övriga funktionärer

 

Helena Uddholm

Mona Staflin

Webbmaster

Facebook-admin

Anna Östmark Hedlén

Medlemsblad

Berit Sernelius-Meier, Thomas Pettersson, Lillemor Rehnberg (styr.repr)

Programgrupp

   
   

Valberedning

 

Kenneth Tillberg                                                     
Vakant

Sammankallande
Ledamot         

Revisorer

 

Nils-Åke Axelsson                                                          
Eva Gisslander                                                   

Sammankallande
Ledamot

 

 

 

 

 

 

 


Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7.000 medlemmar i de nordiska länderna, fördelade på 24 regionala kretsar. STA ansvarar för medlemsregistret, tidningen Trädgårdsamatören (TA) och för vår årliga frölista.