Om oss

STA Gotlandskretsen 2023

Styrelse  

Helena Uddholm

Ordförande

Lena Rydberg

Kassör

Anna Östmark Hedlén

Sekreterare

Mona Staflin

Ledamot

 

Monica Björling Damberg Ledamot

Ulrika Friman

Ledamot
   
   

Övriga funktionärer

 

Helena Uddholm

Mona Staflin

Webbmaster

Facebook-admin

Anna Östmark Hedlén

Medlemsblad

Mona Staflin, Helena Uddholm,  Monica Björling Damberg, Ulrika Friman

 

Programgrupp

Lena Rydberg Medlemsansvarig
   

Valberedning

 

Ingemo Jarl Wikström

Elisabeth Johansson

Inger Rudberg

Sammankallande

Ledamot

Ledamot

 

 

Revisorer

 

Nils-Åke Axelsson                                                          
Eva Gisslander                                                   

Sammankallande
Ledamot

 

 

 

 

 

 

 


Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7.000 medlemmar i de nordiska länderna, fördelade på 24 regionala kretsar. STA ansvarar för medlemsregistret, tidningen Trädgårdsamatören (TA) och för vår årliga frölista.