Om oss

STA Gotlandskretsen 2024

Styrelse
Ordförande: Helena Uddholm       
Kassör: Lena Rydberg                             
Sekreterare: Anna Östmark Hedlén           
Ledamot: Mona Staflin                               
Ledamot: Ulrika Friman                           
Ledamot: Mona Liljeström                       
Suppleant: Cecilia Åkerblom                     
Suppleant: Solveig Gustavsson                

Övriga funktionärer             
Webbmaster: Helena Uddholm
Facebook-admin: Mona Staflin
Medlemsblad: Anna Östmark Hedlén
Programgrupp: Mona Staflin, Helena Uddholm, Ulrika Friman, Anna Hedlén, Cecilia Åkerblom Medlemsansvarig: Lena Rydberg

Revisorer                                                                
Sammankallande: Torsten Rundby                                                
Ledamot: Eva Gisslander                                                       
Suppleant: Annli Alfström     

Valberedning
Sammankallande: Elisabeth Johansson              
Ledamot: Stig Larsson                                                             
Ledamot: Vakant                                                                        

                                                    

 


Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7.000 medlemmar i de nordiska länderna, fördelade på 24 regionala kretsar. STA ansvarar för medlemsregistret, tidningen Trädgårdsamatören (TA) och för vår årliga frölista.