Om oss

STA Gotlandskretsen 2022

Styrelse  

Lillemor Rehnberg

Ordförande (1/2)

Helena Uddholm

Ordförande (1/2)

Anna Östmark Hedlén

Sekreterare

Lena Rydberg

Kassör

Louise Hempf

Ledamot

Mona Staflin

Ledamot

 

Berit Sernelius-Meier

Suppleant

Vakant

Suppleant
   

Övriga funktionärer

 

Helena Uddholm

Mona Staflin

Webbmaster

Facebook-admin

Anna Östmark Hedlén

Medlemsblad

Lillemor Rehnberg,  Lena Rydberg, Mona Staflin, Helena Uddholm

 

Programgrupp

Lena Rydberg Medlemsansvarig
   

Valberedning

 

Vakant                                                    
Vakant

Sammankallande
Ledamot         

Revisorer

 

Nils-Åke Axelsson                                                          
Eva Gisslander                                                   

Sammankallande
Ledamot

 

 

 

 

 

 

 


Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7.000 medlemmar i de nordiska länderna, fördelade på 24 regionala kretsar. STA ansvarar för medlemsregistret, tidningen Trädgårdsamatören (TA) och för vår årliga frölista.