Medlem

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna Gotlandskretsen

Ingår i riksorganisationen Sällskapet TrädgårdsAmatörerna (STA) och är trädgårds-föreningen för dig som älskar växter och vackra trädgårdar. Vi har som främsta intresse att bevara och utveckla trädgårdsintresset på Gotland. Något om vår verksamhet i korthet:

Medlemsmöten

Vi har ca ett möte per månad. Under höst, vinter och vår hålls möten i IOGT-NTOs lokaler på Ekmansgatan 11 i Visby. Under sommaren är våra möten i form av utflykter med trädgårdsbesök och ibland någon kurs.

Växtmarknader

Där medlemmar kan sälja egna växter anordnas under vår, sommar och höst. Vill du sälja? Kontakta Anna Svensson på anna74svensson@gmail.com med frågor och/eller intresseanmälan så kontaktar Anna dig!

 

Bli medlem?

Använd gärna STAs gemensamma internettjänst för medlemsservice. Öppna hemsidan https://www.tradgardsamatorerna.se/bli-medlem/. Fyll i dina uppgifter och välj medlemskap i Gotlandskretsen samt betala årsavgiften 300:- enligt anvisningar. Avgiften gäller för 12 månader framåt.

Alternativt kontakta tradgardsamatorerna.gotland@gmail.com för hjälp. Medlems make/maka/sambo räknas också som medlem och får automatiskt medlemskap i föreningen. Det innebär att alla har tillgång till samtliga aktiviteter som anordnas av föreningen. Ditt medlemskort kommer med posten tillsammans med ett välkomstbrev.

Som medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna Gotlandskretsen får du…

  • Medlemstidningen Trädgårdsamatören med 4 nr/år

  • Månatligt nyhetsbrev
  • Beställa frön från vår fröförmedling

  • Möjlighet att följa med på STA-resor

  • Rabatterbjudanden från lokala företag i trädgårdsbranschen

  • Vara aktiv och delta i vår verksamhet med trädgårdsbesök, marknader m.m.

  • Gratis trädgårdsrådgivning via FOR (Fritidsodlarnas Riksorganisation)

 

Kontaktuppgifter för STA Gotlandskretsen:

Organisationsnummer: 834002-1040

Postadress: Sällskapet TrädgårdsAmatörerna, Gotlandskretsen

c/o Lillemor Rehnberg, Lokrume Annex 202, 621 74 Visby

Bankgironr: 5053-3876

Mailadress: tradgardsamatorerna.gotland@gmail.com

Hemsida: www.tradgardsamatorerna-gotland.se

Facebook: www.facebook.com/tradgardsamatorernagotland