Medlem

TrädgårdsAmatörer och följare av vår sida!

Vi är enormt stolta över vår krets och det fantastiska resultat vi åstadkommit under året. Kretsen har värvat många nya medlemmar. Vi vill bli fler. Här ser du var våra medlemmar bor.

Stärkta av det gensvar vi fått av alla medlemmar och intresserade jobbar vi vidare på den inslagna vägen. Vårt program bildar stommen i verksamheten. Våra trädgårdsvandringar, växtmarknader och härliga möten sätter guldkant på kretsarbetet.

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vill du bli medlem?

Betala in 300 kr till bankgiro 468-4114 Sällskapet TrädgårdsAmatörerna. Ange namn, adress, e-postadress och skriv Gotlandskretsen på avin. Då får du medlemskort, program och STA:s högklassiga tidning (4 nummer/år). Medlemskortet sitter på inbetalningsavin i höstnumret av tidningen TrädgårdsAmatören. Tag med det och visa innan betalning på inköpställena så får du ofta rabatter.

I programmet finns angivet vilka företag som sponsrar oss och ger rabatter på vissa varor eller tjänster. Medlems make/sambo räknas också som medlem.

Ändra adress

För adress- och/eller namnändring använd kontaktformuläret under Kontakt eller skicka ett  brev till föreningen:

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna

Adress: c/o Elisabeth Johansson

Martallsgatan 143

621 44 Visby

 

Sakta men säkert närmar vi oss 250-gränsen. TACK för all hjälp!