Lin

Lin i samverkan

Från frö till damast

Sommaren 2021 satte Elisabeth Ekman ihop en utställning av det material som skänkts till Havdhems hembygdsförening av Elisabeth Gustafssons barn. Elisabeth G hade 1990 varit på Sätergläntan i Dalarna och gått en veckolång kurs om linhantering.

Utställningen från frö till damast består av 10 tavlor, rötat lin, redskap för linhantering, ”lintottar ” ifrån varje moment, lingarn och färdiga vävda produkter.

Från och med den 15 maj kommer linutställningen att finnas på plats i textilboden på Torpet, hembygdsgården i Grötlingbo. Information om utställningen finns på hembygdsföreningens hemsida och intresserade kan ringa och boka datum för förevisning (se hemsidan). Utställningen kommer att vara öppen vid alla evenemang på Torpet.

Under kulturarvsdagarna den 9-11 september planerar Havdhems hembygdsförening att ha Torpet öppet och presenterar då utställningen för alla intresserade. Förhoppningen är att utöka förevisningen så att fler får bråka, skäkta och häckla lin.

Utställningen kommer att finnas på Korsbygården i Lärbro 9-31 juli då Textil Gotland ställer ut textila verk med anknytning till lin. (se nedan)

Kom och se det vackra perenna linet i full blom!!

Lin är inte bara en nyttoväxt. Det är också vackert! Oavsett om det är som ett inslag i din trädgård eller som en blå böljande åker.

Den 14 juni, kl 18.00 hälsar Trädgårdsamatörerna och Elisabeth Johansson dig välkommen till Spadmurklans koloniträdgård. På sin lott har Elisabeth sedan många år tillbaka odlat det perenna blomsterlinet. Kom och låt dig förtjusas av den lilla anspråkslösa blomman och ta del av Elisabeths erfarenheter och kunskaper.

Linum usitatissimum (det mest betydelsefulla).

Utställning 9-31 juli 2022, varje dag kl. 11-17. Korsbygården i Lärbro. Ca 20 slöjdare och konsthantverkare från föreningen Textil Gotland (textilgotland.net) ställer ut textila verk med anknytning till lin.

Utställningen Från frö till damast finns på plats

Almas linneskåp - Ett föredrag om linets kulturhistoria på Gotland

med bilder bl.a. av fotograf Mathias Klintberg, samt linets ekonomi och Gotlands samhällsutveckling under 1800-talet. Annkristin Bäckström Jacobsson från Gotlands Trädgårdssällskap håller föredrag i samband med utställningen Korsbygården Lärbro. För datum och tid se kommande program

Någon gång i oktober kommer Annkristin att hålla föreläsningen i Vita Huset, Visby. Kvällen arrangeras i samverkan mellan Trädgårdsamatörerna och Gotlands Trädgårdssällskap. Se de båda föreningarnas höstprogram för vidare information.