Trädgårdsvisningar 2024

Juni - september

Lördag 1 juni kl. 13-16, drop-in hos Eva Gisslander
Adress: Väte Västerväte 234, 623 78 Klintehamn
Vägbeskrivning: Väg 142 söderut. Sväng höger vid Gräne, Mästerby 50 m sväng höger mot Mästerby 2 km. Gult hus på höger sida innan andra 90 kurvan.
Beskrivning av trädgården: Mycket växter som blommar året om. Hosta, magnolior, vårväxter, vinterväxter, julrosor, blötbädd och clematis.
Växter till försäljning: Ja
Fika till försäljning: Nej
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Ja

Söndag 2 juni kl. 18, hos Ulla Lindell
Adress: Sanda Lilla Varbos 878, 623 79 Klintehamn
Beskrivning av trädgården: Trädgård har under 20 år förvandlats från en tät skogstomt till en öppen och ljus trädgård omgärdad av skyddande träd och häckar, där Ulla har fått prova och anpassa sig till vad som trivs på den väldränerade och blåsiga tomten. På den gamla strandvallen finns nu stora rabatter och gångar i organiska former som skapar ett spännande flöde genom trädgården. Spaljéer delar in trädgården och skapar blickfång, det finns en bro över en liten damm, flera komposter som ger nytt material till alla rabatter och så det fina vårdträdet vid entrén till huset, den rödblommande hästkastanjen.
Ullas trädgård fick Årets trädgårdspris av Gotlands Trädgårdssällskap 2023 och utdelning av priset sker i samband med visningen.
Arrangeras av Gotlands Trädgårdssällskap där Trädgårdsamatörerna är välkomna.
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Ja

Lördag 8 juni kl. 13, hos Marie Widegren
Adress: Atlingbo Lilla Björke 705
Vägbeskrivning: Ca 1 km efter Atlingbo kyrka mot Roma, ta vänster ner i björkallé
Beskrivning av trädgården: Traditionell trädgård som efterhand formats, ändrats och utökats. Bland annat ett nytt arboretum.
Växter till försäljning: Vet ej i dagsläget
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Nej
Tillgång till toalett: Nej

Söndag 9 juni kl. 13-16, hos Gunnar Johansson
Adress: Smedjegatan 12, 623 50 Hemse
Beskrivning av trädgården: Olika arter och sorter av pioner, ca 175 olika, samlade i min villaträdgård. Bästa blomningstiden är lite beroende på vädret men brukar vara i första halvan av juni.
Växter till försäljning: Ja
Fika till försäljning: Nej
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Nej
Tillgång till toalett: Ja

Söndag 16 juni kl. 14, hos John & Annika Anderstedt
Adress: Högklint Rudenschöldsvägen 31, 622 61 Visby
Beskrivning av trädgården: Trädgård inspirerad av Japanska trädgårdar inramad med klippvägg och höga häckar, stort utbud av träd och buskar. Automatiskt bevattningssystem (regnvatten) av perenner, växthus och grönsaksodlingar.
Arrangeras av Gotlands Trädgårdssällskap där Trädgårdsamatörerna är välkomna.
Växter till försäljning: Ja
Fika till försäljning: Ja
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Nej
Hundar (i koppel) är välkomna: Nej
Tillgång till toalett: Finns vid Högklintsklippans parkering

Onsdag 19 juni kl. 17, hos Helena Andreeff Laurin & Staffan Laurin
Adress: Atlingbo Isums 205, 622 40 Romakloster
Beskrivning av trädgården: Den uppvuxna trädgården på Isums är lik en park, vilken omgärdar det gamla huset som är Kulturmärkt. Träd, buskar och växter får anpassa sig själva till en skön lummighet, med minsta ingrepp från oss. En liten "japansk" trädgård med pond ligger intill växthuset. Ta gärna med egen fikakorg.
Arrangeras av Gotlands Trädgårdssällskap där Trädgårdsamatörerna är välkomna
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Ja

Söndag 30 juni, Tusen trädgårdar kl, 10-17
Sveriges största trädgårdsvisning! Tusen Trädgårdar genomförs i samarbete med de tre huvudarrangörerna trädgårdsjournalist Gunnel Carlson, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet, i samarbete med Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) och Rikare trädgård.
För info se hemsidan: https://svensktradgard.se/aktiviteter/tusen-tradgardar/
Två av våra trädgårdsvärdar visar sina trädgårdar även vid detta tillfälle,
Tore & Gunilla Bremer
”Pojkarna på Majstre” Lars Johanssson & Håkan Mattson

 

Söndag 7 juli kl. 14, hos Anne Johanson
Adress: Villagatan 7, 621 47 Visby
Beskrivning av trädgården: En fyrkantig villaträdgård med träd, fruktträd, buskar och perenner. Odlar inget nyttigt bara det jag tycker är vackert.  Gångarna är mycket smala på sina ställen.
Växter till försäljning: Nej
Fika till försäljning: Nej
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Nej
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Ja

 

 

Lördag 13 juli kl. 13, hos Monica Damberg Björling
Adress: Fole Stentollby 156
Vägbeskrivning: Kör från Visby mot Fole. Vid ICA tar man höger efter brevlådorna in på en grusväg där vi bor i det gråa trähuset med dubbelgarage och thujahäck.
Beskrivning av trädgården: I denna trädgård strävar vi mot att odla hållbart. Vi samlar vatten, bygger billiga bevattningssystem med självtryck, täckodlar med allt som vi får tillgång till såsom ull, tång, grönmassa och hö. Allt tas om hand; stubbar blir kanter och enestörar blir växtstöd. Fokus är på grönsaker och bär, men det kombineras med blommor likt en potager.
Växter till försäljning: Ja
Fika till försäljning: Nej
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Ja

Söndag 21 juli kl 12-18 Öppen trädgård med tidningen Land
För info se hemsidan: https://oppentradgard.land.se/
För 28.e gången öppnar trädgårdsägare i hela Sverige upp sina grindar för att välkomna besökare.

Söndag 4 augusti kl. 15, hos Anna & Örjan Bäckstäde
Adress: Atlingbo Källgårds 402, 622 40 Romakloster
Beskrivning av trädgården: För fem år sedan fanns här en mossig gräsmatta och trädridå av ask. Nu har vi förvandlat ytan till en vattenoas med damm som går att bada i. Nära vägen men ändå dold för insyn genom att vi skapat en blomstervall av de jordmassor som blev efter dammbygget. Vi är nybörjare både på dammar och växter men vi har ändå förverkligat vår dröm helt på egen hand, allt från formgivning av damm och rabattyror till grävning och plantering. Det fanns från början en växtplan men eftersom ytan är stor har vi tacksamt tagit emot växter från vänner och bekanta. Vallen pryds nu av lättskötta perenner och sommarblommor.
Växter till försäljning: Nej
Fika till försäljning: Ja
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Ja

 

Lördag 10 augusti kl. 14, hos Tore & Gunilla Bremer
Adress: Fleringe Lickedarve 804, 624 60 Lärbro
Vägbeskrivning: Inne i Bläse sväng höger före raden med brevlådor, därefter vänster. Vårt hus vid jordkällaren.
Beskrivning av trädgården: Trädgården är uppdelad i olika avdelningar med fruktträd, exotiska träd, grönsaksland, rosor, växthus, höns och bin uppbyggd från ingenting med start 2007. Trädgården har varit med i flera trägårdstidningar bla Trädgårdsliv och Rum ute.
Växter till försäljning: Nej
Fika till försäljning: Nej. Bläse Bistro (sannolikt) öppet för fika
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Ja

 

Lördag 24 augusti kl. 13, hos TrädgårdsFrida, Landskapsarkitekt Frida Tollerz
Adress: Levide Dals 454, 623 53 Hemse
Vägbeskrivning: På 141:an mitt emellan Klintehamn och Hemse tag av mot Levide kyrka. Vid kyrkan: följ kyrkogårdsmuren – titta upp – nu ser du 70-skyltar. Jag gömmer mig bakom dessa – sök grindhål! Snabbguide: Uppe på kullen efter kyrkan.
Beskrivning av trädgården: Stor, ute på landet-trädgård kring en gammal gård. Min experimentverkstad för biologisk mångfald och kretslopp, som att bygga lä, vattenhushållning och jordkvalitet. Här finns bl.a. en äppelträdsallé, rosarium, fjärilsoas, lustgård, torrjordsplantering, naturdamm, köksträdgård och växthus.
Observera att detta är en gemensam trädgårdsvandring som startar på utsatt tid. Vandringen är ca 400m lång och tar en knapp timme.
Medtag gärna fikakorg för eftersnack. Välkommen!
Växter till försäljning: Nej
Fika till försäljning: Nej
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Utedass finns


Söndag 15 september kl. 14, hos ”Pojkarna på Majstre” Lars Johanssson & Håkan Mattson
Adress: Sundre Majstre 176, 623 30 Burgsvik
Beskrivning av trädgården: På den karga gotländska sypspetsen med havet på tre sidor ligger denna trädgård präglad av det omgivande landskapets karaktär. Placeringen i det skyddade läget, stenmuren och den kalkrika jorden, ger förutsättning för en sinnlig, terrasserad trädgård med växthus och en större köksträdgård. Om du vill få en förhandstitt av trädgården gå in på: https://www.instagram.com/pojkarnapamajstre/
Växter till försäljning: Nej
Fika till försäljning: Ja
Tillgänglig för rollator/barnvagn: Ja
Hundar (i koppel) är välkomna: Ja
Tillgång till toalett: Ja

26 Apr 2024