Årsmöte med föreläsning om att gestalta allmänna planteringar

Söndagen den 17 mars kl 13.00 - 16.00, plats Gothems bygdegård

Hur planerar Region Gotland hållbara planteringar för allmänna platser med färg och form? Med rätt växtval för en längre hållbarhet, lättare skötsel men ändå vackra platser att besöka. Hur lyckas vi med det, med klimatförändringar? Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare för Region Gotland, berättar.

 

 

 

17 Mar 2023